Leren van en
met elkaar.

Altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond het kostenverhaal en de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet? Dat kan met het Platform Kostenverhaal. Een besloten community waar je de ruimte vindt voor uitwisseling van ervaringen en kennis, debat en onderzoek. Samen met collega’s van andere gemeenten én met experts uit het vakgebied.

Leren van  
elkaar
experts
de praktijk
collega's
Vragen
casuïstiek 
jurisprudentie

Actuele antwoorden op nieuwe vragen over het kostenverhaal

Door de Omgevingswet verandert het kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling. Er komen nieuwe instrumenten met meer keuzemogelijkheden. Dit past bij de dynamiek van de ruimtelijke opgaven van vandaag. Kies je voor een organische ontwikkeling of voor een integraal gestuurde ontwikkeling? Welke locatie-eisen kan je als gemeente stellen en hoe werkt dat? Hoe pas je de nieuwe ‘financiële bijdragen’ toe en wat betekent dit voor mijn huidige nota bovenwijkse voorzieningen?

De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet geeft gemeenten een uitgebreide gereedschapskist voor kostenverhaal. Maar dat nieuwe gereedschap roept veel vragen op. Hoe vind ik het juiste evenwicht tussen juridische, financiële en beleidsmatige randvoorwaarden? Hoe kom ik tot de optimale oplossing? En wat zijn de ervaringen van anderen? De komende tijd is het wetgevingsproces nog in ontwikkeling. Het Platform Kostenverhaal heeft altijd actuele antwoorden op alle huidige en toekomstige vragen over het kostenverhaal.

Wat biedt het Platform Kostenverhaal?

De komende jaren staan gemeenten voor de uitdaging om kennis en ervaring op te doen rond het kostenverhaal onder de Omgevingswet. Het Platform Kostenverhaal helpt je bij het vinden van antwoorden. Alle relevante documentatie op één plek en ruimte voor interactie met experts en andere gemeenten.

De voordelen van een lidmaatschap

Als lid van het Platform Kostenverhaal kan je van gedachten wisselen met collega’s van gemeenten en andere overheden en experts. Het Platform is een besloten community: alleen overheidsmedewerkers kunnen lid worden. Je vindt er een besloten, vertrouwde ruimte voor kennis, debat, onderzoek en uitwisseling van ervaringen. Het Platform is meer dan een eenmalige leidraad over de nieuwe Aanvullingswet grondeigendom. Het signaleert nieuwe ontwikkelingen en blijft up to date.

Het Platform Kostenverhaal TEAM

Het Platform Kostenverhaal is een initiatief van Stadkwadraat en Van den Brand Grondbeleid. De volgende experts zijn bij het Platform betrokken:
Ruben Verbaarschott
Financieel adviseur
Diana Aten-Konkelaar
Marketing / adviseur Stadkwadraat
Robbie van Bladel
Senior adviseur Stadkwadraat
Rick Meijer
Senior adviseur Stadkwadraat
Joop van den Brand
Directeur Van den Brand Grondbeleid
Theo Stauttener
Partner /Senior adviseur Stadkwadraat

LIDMAATSCHAP IS INCLUSIEF

Individueel Lidmaatschap

1 Gebruiker

€ 1.750 p/J

Alle prijzen zijn exclusief btw en lidmaatschap geldt voor minimaal 12 maanden.

GEMEENTE Lidmaatschap

5 Gebruikers

€ 7.000 p/J

Alle prijzen zijn exclusief btw en lidmaatschap geldt voor minimaal 12 maanden.

Aanmelden

Het Platform Kostenverhaal wordt voor én met de community van deelnemers vormgegeven. Wil jij daar zeker onderdeel van uitmaken? Dan kun je je hier aanmelden.

Contact form - buiten

Geadresseerde factuur:

Factuuradres:

Factuurinstructie: